Toàn cảnh VNews

Đà Nẵng xin dừng tiếp nhận chuyến bay giải cứu

04/05/2021, 07:43

Thành phố Đà Nẵng mới đây đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ Giao thông Vận tải, Y tế, Ngoại giao xin không tiếp nhận chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhập cảnh về Đà Nẵng.

banner