Toàn cảnh VNews

Đại học Y Dược Thái Bình: 72 người lên đường tới điểm nóng Việt Yên (Bắc Giang)

31/05/2021, 21:27

12 cán bộ, giảng viên và 60 sinh viên của Đại học Y Dược Thái Bình đã lên đường tới Bắc Giang, trực tiếp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại điểm nóng huyện Việt Yên.

banner