Toàn cảnh VNews

Đại hội X Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

14/01/2021, 19:13

“Tương lai của nền văn học, nghệ thuật nước nhà đặt trên vai của các thế hệ văn nghệ sĩ, trong đó có thế hệ trẻ” – đó là chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội X Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam vừa diễn ra sáng nay, tại thủ đô Hà Nội.