Toàn cảnh VNews

Đảm bảo an ninh, an toàn, an dân trước đại dịch COVID-19

07/05/2021, 22:07

“Mục tiêu cao nhất lúc này là phải tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh để đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ sức khỏe cho người dân, cộng đồng, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép; có các kịch bản nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc Bầu cử Quốc hội và HĐND sắp tới”. Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và lãnh đạo các cơ quan, địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh, diễn ra vào chiều 7/5, tại Trụ sở Chính phủ.

banner