Toàn cảnh VNews

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong khu cách ly

03/03/2021, 21:47

Đảm bảo bữa ăn an toàn vệ sinh thực phẩm , đầy đủ chất dinh dưỡng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được thực hiện nghiêm ngặt tại khu các ly tập trung thuộc Trung đoàn 59, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.