Toàn cảnh VNews

Đảm bảo đời sống người dân trong khu vực phong tỏa

05/03/2021, 08:02

Mặc dù đã kết thúc cách ly xã hội từ ngày 3/3, nhưng trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn còn nhiều thôn, khu dân cư thực hiện phong tỏa, cách ly y tế với hàng nghìn người dân và công nhân lao động. Tỉnh Hải Dương, các đoàn thể, địa phương và đặc biệt là ngành nông nghiệp đã dành nhiều tỷ đồng để mua lương thực, thực phẩm cung cấp cho người dân với phương châm không để người nào, gia đình nào đứt bữa.