Toàn cảnh VNews

Đam mê sưu tập thẻ cử tri

03/05/2021, 08:18

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý; nó là một dấu hiệu xác nhận rằng Nhân dân thật sự làm chủ nước nhà”. Và như một cơ duyên, một bạn trẻ đã sưu tầm những tấm thẻ cử tri trong suốt 75 năm qua để hiểu thêm về quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.

banner