Toàn cảnh VNews

Đào tạo nghề lao động nông thôn: Tăng quy mô, nâng chất lượng

30/11/2020, 14:59

Gắn kết đào tạo nghề với sử dụng lao động tại khu vực nông thôn theo yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động, đẩy mạnh việc đào tạo nghề theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng… là những giải pháp được mà thời gian qua các địa phương đã đặt ra để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Nhất là liên quan đến chất lượng lao động tại khu vực nông thôn.