Toàn cảnh VNews

Đặt hàng sinh viên nghiên cứu khoa học

08/01/2021, 11:04

Kết nối với doanh nghiệp để tạo môi trường tốt nhất cho sinh viên thực hành, thực tập đang là cách làm hiệu quả của các trường Đại học, cao Đẳng tại thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó, việc triển khai hợp tác để các doanh nghiệp đặt hàng sinh viên nghiên cứu những thiết bị, hệ thống phục vụ cho nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả ba bên là sinh viên, nhà trường và cả doanh nghiệp. Và câu chuyện khuyến khích sinh viên trong nghiên cứu khoa học được Đại học Bách khoa Đà Nẵng thực hiện trong thời gian qua cho thấy nếu định hướng cho sinh viên đúng cách sẽ phát huy được tiềm lực của các em khi đang còn trên ghế giảng đường.