Toàn cảnh VNews

Dấu ấn của Bác Hồ tại Saint Peterburg

05/06/2021, 07:23

Cách đây tròn 110 năm, ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, TP. Sài Gòn - Gia Định (Nay là TP. Hồ Chí Minh) người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới vừa tròn 21 tuổi đã lên chiếc tàu ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Trên hành trình ấy, Người đã sớm nhận ra ý nghĩa của những sự kiện lịch sử ở Liên Xô (trước đây) và Cách mạng Tháng Mười Nga, để đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam theo bước tiến thời đại. Và những ngày cuối tháng 6/1923 Bác đã đặt chân đến thành phố Petrograd nay là thủ đô phương Bắc Saint Peterburg của Nga.

banner