Toàn cảnh VNews

Dạy chữ, dạy nghề nơi vùng cao

22/04/2021, 18:24

Thay vì ở nhà bám nương, bám rẫy,  những năm trở lại đây, tỉ lệ thanh niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động đi học nghề đã tăng đều qua hàng năm. Việc học nghề gắn với đầu ra đã giúp nhiều gia đình có con em tin tưởng lựa chọn với mong muốn thoát nghèo.  

banner