Toàn cảnh VNews

Đẩy mạnh quảng bá du lịch trên nền tảng số

02/05/2021, 08:34

Để kích cầu ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch COVID-19và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, hàng loạt các giải pháp chuyển đổi số đã được thực hiện. Đây là cách mà ngành du lịch thích ứng trong bối cảnh mới và thu hút du khách quốc tế khi hết dịch.

banner