Toàn cảnh VNews

Dạy tiếng Anh  miễn phí cho người dân làm du lịch ở Nghệ An

04/05/2021, 08:37

Học không phải ở trường  mà tại cộng đồng. Đối tượng học không chỉ là học sinh mà cả người dân. Đây là tiêu chí hoạt động của CLB ngoại ngữ cộng đồng do Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An vừa thành lập tháng 4 này. Mục đích là tạo môi trường học ngoại ngữ; xây dựng xã hội học tập và thực hiện đề án “nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong trường học Nghệ An”. Vì vậy lần đầu tiên học sinh, người dân ở 2 địa điểm du lịch là xã Kim Liên huyện Nam Đàn và xã Môn Sơn huyện Con Cuông đã được học tiếng Anh miến phí.

banner