Toàn cảnh VNews

Dạy tiếng Việt tại Hàn Quốc - Thắt chặt quan hệ song phương

13/04/2021, 17:24

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực. Việc giảng dạy ngôn ngữ của nhau cũng vì thế trở thành nhu cầu của nhân dân hai nước. Tại Hàn Quốc, Tiếng Việt đã được đưa vào giảng dạy từ khá lâu và hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghĩ giữa hai quốc gia.

banner