Toàn cảnh VNews

ĐBSCL xây dựng chuỗi nông sản bền vững

08/03/2021, 08:35

ĐBSCL có khoảng 300.000 héc ta cây ăn trái và sản lượng hơn 3 triệu tấn 1 năm. Tiềm năng để xuất khẩu vẫn còn rất lớn, đặc biệt là các thị trường được mở ra từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên nông dân vẫn đối mặt tình trạng được mùa, mất giá. Hiện các địa phương đang hướng tới xây dựng chuỗi để đạt mục tiêu phát triển bền vững.