Toàn cảnh VNews

Đề nghị Trung Quốc miễn kiểm tra SARS-CoV-2 với nông sản Việt

14/05/2021, 11:26

Bộ Công Thương vừa đề nghị Trung Quốc miễn kiểm tra, xét nghiệm SARS-CoV-2 trên các mặt hàng nông, thuỷ sản, thực phẩm đông lạnh nhập từ Việt Nam.

banner