Toàn cảnh VNews

Để ngỏ khả năng hủy Olympic Tokyo 2021

18/01/2021, 17:25

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu tại Nhật Bản, các nhà phân tích lo ngại về khả năng tiếp tục hoãn Olympic 2021 hoặc diễn ra theo hình thức khác.

banner