Toàn cảnh VNews

Dịch COVID-19 phức tạp tại châu Á và châu Mỹ

10/06/2020, 00:50

Mặc dù dịch COVID-19 đã tạm lắng tại các quốc gia châu Âu, tình hình vẫn diễn biến phức tạp tại châu Mỹ và một số nước châu Á buộc chính phủ nhiều nước phải thận trọng cân nhắc kế hoạch nối lại hoạt động kinh tế.

banner