Toàn cảnh VNews

Diễn biến công tác tìm kiếm cứu nạn sự cố thủy điện Rào Trăng 3

16/10/2020, 10:58

Sự cố thủy điện Rào Trăng 3 đã gây ra thiệt hại to lớn về người và của. Kể từ ngày xảy ra sự cố, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động nhân lực, vật lực ở mức cao nhất để tìm kiếm những người mất tích. Sau đây, Truyền hình Thông tấn xin đểm lại những diễn biến chính trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn trong sự cố đặc biệt nghiêm trọng này.