Toàn cảnh VNews

Điện Biên họp khẩn phòng chống dịch COVID-19

06/05/2021, 08:11

Đêm 5/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 do trên địa bàn tỉnh có 7 trường hợp trở về sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Hà Nội) từ ngày 14/4 - 4/5.

banner