Toàn cảnh VNews

Điện thoại 'Made in Vietnam' thu về gần 10 tỷ USD

08/03/2021, 06:58

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, trong 2 tháng đầu năm, điện thoại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu trong hoạt động xuất khẩu của cả nước. Giá trị giá xuất khẩu của nhóm này ước tính đạt 9,3 tỷ USD.

banner