Toàn cảnh VNews

Diện tích cây vụ đông rất ổn định

01/03/2021, 07:59

Trước tình trạng hoàng loạt các vùng chuyên canh rau vụ đông thất thu vì không tiêu thụ được sản phẩm, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là vậy liệu các địa phương có nên giảm diện tích trồng hoa và rau màu này không?