Điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư sân bay Long Thành, Đồng Nai

27-12-2021, 17:25

Ngày 27/12, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 đối với 3 phân khu thuộc Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, phục vụ Dự án sân bay Long Thành. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm