Toàn cảnh VNews

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

04/05/2021, 12:13

Liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại xã Đạo Lý, Sở Y tế Hà Nam vừa có Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Ngụy Cao Phi - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân để báo cáo, giải trình về quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

banner