Toàn cảnh VNews

Đình chỉ hoạt động Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình

05/05/2021, 21:06

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định 208 ngày 29/4/2021 đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình trực thuộc Công ty cổ phần Giáo dục APLUS Thanh Hoá do Trung tâm này đã vi phạm các quy định về tổ chức hoạt động và sử dụng giáo viên người nước ngoài.

banner