Toàn cảnh VNews

Doanh nghiệp nợ tiền mua nghệ của nông dân Bắc Kạn

03/10/2020, 16:58

Năm 2018, công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn liên kết với gần 300 hộ nông dân ở huyện Pác Nặm để trồng cây nghệ nguyên liệu. Khi thực hiện dự án công ty cam kết sẽ thanh toán tiền sau 15 ngày tính từ thời điểm thu mua. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm trôi qua, doanh nghiệp này còn nợ người trồng nghệ ở huyện Pác Nặm hàng tỷ đồng.