Toàn cảnh VNews

Doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc chủ động phòng, chống dịch COVID–19

17/05/2021, 08:19

Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trong tỉnh Vĩnh Phúc đã kích hoạt các giải pháp phòng chống, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với nhiều giải pháp hỗ trợ tích cực của tỉnh, nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang được duy trì ổn định.

banner