Toàn cảnh VNews

Doanh nghiệp trách nhiệm xã hội

13/10/2020, 10:44

Ngày 13/10, ngày doanh nhân Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lớn được nhắc tên, vinh danh, nhưng có còn những doanh nghiệp xã hội đang lặng lẽ, âm thầm đóng góp cho động đồng. Dù chưa được biết đến nhiều, nhưng họ, những doanh nghiệp xã hội đang giúp thay đổi cuộc sống cho hàng vạn người yếu thế, với sự bền bỉ đáng khâm phục.