Toàn cảnh VNews

Doanh nghiệp trước cú sốc COVID-19 quay lại

06/09/2020, 10:50

Công cuộc phục hồi sau dịch bệnh chỉ vừa mới tái khởi động thì COVID-19 đã quay trở lại, làm gia tăng gánh nặng lên các doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp , đặc biệt là doanh nghiệp có đặc thù sử dụng nhiều lao động, xuất khẩu là chủ lực và phụ thuộc nguồn cung như ngành dệt may sẽ càng gặp khó nếu đại dịch lần này diễn biến phức tạp và kéo dài.