Toàn cảnh VNews

Doanh nghiệp vận tải Hà Nam đổi sang BKS màu vàng

03/09/2020, 05:10

Khi Thông tư 58 của Bộ Công an được ban hành, các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam cơ bản đồng tình, ủng hộ, coi đây là một trong những bước quan trọng để lập lại thị trường kinh doanh vận tải tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.