Toàn cảnh VNews

Doanh nghiệp xả thải bức tử suối Cái, Hòa Bình

29/03/2020, 05:19

  N hiều năm nay, một doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã xả nước thải trực tiếp ra con suối Cái, chảy qua địa bàn. Nước thải không chỉ giết chết con suối mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân ở khu vực hạ du gồm cả các xã thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

banner