Toàn cảnh VNews

Độc đáo giải bóng đá nữ của đồng bào Sán Chỉ

27/04/2021, 06:56

Phụ nữ đá bóng không có gì lạ, song phụ nữ Sán Chỉ đá bóng trong trang phục của dân tộc mình lại là một nét độc đáo chỉ có ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

banner