Toàn cảnh VNews

Độc đáo tranh tường cổ động phòng chống dịch

19/06/2021, 06:34

Những bức tường trên đường phố Hà Nội đã được tận dụng để trở thành một hình thức tuyên truyền, cổ động phòng chống đại dịch COVID-19, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân thủ đô.

banner