Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tài chính

15-05-2024, 06:51

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 412 ngày 14/5/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025.

Xem thêm