Toàn cảnh VNews

Đóng gói hàng hóa thân thiện với môi trường

04/05/2021, 17:11

Trong nỗ lực giảm lượng rác thải nhựa đang ngày càng tăng do xu hướng mua sắm hàng hóa trực tuyến mùa đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp Hàn Quốc mới đây đang thúc đẩy việc đóng gói hàng hóa theo cách thức mới thân thiện với môi trường hơn.

banner