Toàn cảnh VNews

Đồng Nai tạm giữ 2 tàu hút cát công xuất lớn

26/09/2020, 08:03

2 tàu hút cát cỡ lớn với gần 20 vòi rồng bị tạm giữ khi đang bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.