Toàn cảnh VNews

Dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đầu tư theo hình thức PPP

13/05/2021, 18:33

Ngày 13/5, Bộ Giao thông vận tải và các nhà đầu tư đã tổ chức lễ ký kết Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (Hợp đồng BOT) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 sau hơn 4 tháng tiến hành đàm phán hợp đồng. Việc ký kết hợp đồng dự án thành phần này sẽ từng bước nối thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông với năng lực vận tải lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

banner