Toàn cảnh VNews

Dự án nguy cơ cao mới phải đánh giá tác động môi trường

24/10/2020, 17:36

Sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Do liên quan đến các vấn đề mang tính khoa học và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên dù trải qua nhiều hội thảo, hội nghị lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, dự thảo Luật cho đến nay vẫn có một số điều khoản ở chế độ 2 phương án.

banner