Toàn cảnh VNews

Dự án nhà ở xã hội mắc kẹt vì giải phóng mặt bằng

13/10/2020, 17:23

Dự án xây dựng nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại phường Thượng Thanh – Quận Long Biên được bắt đầu triển khai từ quý 4 năm 2018 và sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2021. Tuy nhiên, cho đến nay, hàng nghìn mét vuông mặt bằng dự án vẫn chỉ là khu đất cỏ mọc um tùm, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của việc thi công. Vướng mắc nằm ở một hộ dân được giao thầu đất công nhưng vẫn chưa trả lại để thực hiện dự án.