Toàn cảnh VNews

Dự kiến 10 đối tượng thí sinh được xét tuyển thẳng đại học

19/02/2020, 01:18

Theo dự thảo Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học và trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ tuyển sinh năm 2020, Bộ dự kiến có 10 đối tượng thí sinh sẽ được xét tuyển thẳng.

banner