Toàn cảnh VNews

“Du lịch vaccine”- chỉ có thời COVID-19

22/04/2021, 15:00

Người ta thường nghe tới du lịch chăm sóc sức khỏe hoặc du lịch phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng dịch bệnh COVID-19 lại “khai sinh” ra loại hình du lịch mới, đó là du lịch tiêm vaccine.

banner