Toàn cảnh VNews

Đưa hiện vật bảo tàng đến trường học ở Ninh Bình

14/11/2020, 10:26

Sau 3 năm triển khai kế hoạch "Đưa hiện vật Bảo tàng tới trường học", chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức cho hàng nghìn học sinh Ninh Bình về lịch sử, văn hóa dân tộc, giúp các em bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước và hình thành ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.

banner