Toàn cảnh VNews

Đưa sản phẩm hữu cơ đến tay người tiêu dùng

21/11/2020, 11:26

Thực phẩm hữu cơ, thực phẩm an toàn ngày càng có nhu cầu tiêu dùng cao, tuy nhiên, đôi lúc cung vẫn chưa gặp cầu, người tiêu dùng có nhu cầu thực sự vẫn khó tiếp cận sản phẩm. Với việc lần đầu tiên TP.HCM ra mắt Phiên chợ organic, ngày 21/11, mở ra cơ hội cho sản phẩm hữu cơ tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy sản xuất sản phẩm hữu cơ.