Toàn cảnh VNews

Đức: Đảng CDU bầu Chủ tịch mới

16/01/2021, 21:56

Hôm nay, đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức tiếp tục tiến hành đại hội theo hình thức trực tuyến để bầu Chủ tịch đảng cũng như các thành viên trong Ban lãnh đạo đảng.