Toàn cảnh VNews

Đức phong tỏa toàn phần từ ngày 16/12

13/12/2020, 20:24

Ngày 13/12, chính phủ liên bang và chính quyền các bang ở Đức đã nhất trí áp đặt phong tỏa toàn phần từ ngày 16/12 tới.