Toàn cảnh VNews

Đức thông qua luật phòng chống dịch bệnh mới

22/04/2021, 08:07

Hôm qua, với tỷ lệ 342 phiếu ủng hộ, 250 phiếu chống và 64 phiếu trắng, dự luật Phòng chống lây nhiễm sửa đổi đã chính thức được Quốc hội Đức thông qua, qua đó cho phép chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel áp đặt “phanh khẩn cấp” nhằm thiết lập các quy định chặt chẽ hơn trên toàn quốc để đối phó đại dịch COVID-19.

banner