Toàn cảnh VNews

Được mùa được giá lại lo được mùa mất giá

08/06/2021, 17:13

Nhiều nhà vườn ở tỉnh Đồng Nai đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch trái cây sớm. Năm nay, các loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh không chỉ đạt năng suất cao mà còn được cả giá bán đầu vụ. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn lại lo lắng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đầu ra của nông sản khi bước vào cao điểm mùa thu hoạch.

banner