Toàn cảnh VNews

Đường sắt chạy thêm tàu Nha Trang, Vinh dịp 2/9

26/08/2020, 06:49

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm tàu Sài Gòn - Nha Trang, Hà Nội - Vinh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.