Toàn cảnh VNews

Đường sắt giảm khai thác gần 2.900 chuyến tàu

16/09/2020, 08:37

Dịch COVID-19 đã tác động lớn đến hoạt động vận tải của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).