Toàn cảnh VNews

EVFTA - Động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại Đức-Việt Nam

13/01/2021, 12:05

Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) đã tạo động lực quan trọng cho việc tăng cường quan hệ thương mại giữa Đức và Việt Nam. Nhận định này vừa được Bộ trưởng Kinh tế Đức đưa ra trong phiên họp thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế hai nước ngày 12/1.

banner